Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
DSC_0288.jpg
DSC_0091.jpg
DSC_0306.jpg
DSC_0142.jpg
DSC_0292.jpg
DSC_0251.jpg
DSC_0198.jpg
   Znajdujesz się tutaj  »  Oferta  »  Doradztwo dla instytucji finansujących  »   Audyty założeń kosztowych i projektowych inwestycji

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

EUDECO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel.: +48 618 433 271
e-mail: office@eudeco.pl

więcej

Wspierają Nas

Cathay

Audyty założeń kosztowych i projektowych inwestycji

Audyty stanowią dla banku odpowiedź na pytanie co do słuszności udzielonego kredytu pod kątem rzeczowo – finansowym. W ramach audytu weryfikujemy nie tylko założenia projektowe i kosztowe, ale również wydajemy opinię nt. przyjętych/zastosowanych technologii w zakładach produkcyjnych, przygotowujemy analizy ekonomicznej opłacalności danego projektu. W przypadku inwestycji znajdujących się w Departamentach Restrukturyzacji i Windykacji odpowiadamy na pytanie czy bank powinien zwiększyć kwotę finansowania, analizujemy wydatki już poniesione oraz do poniesienia przygotowując jednocześnie opinię co do ich celowości.

Do każdego audytu, ze względu na specyfikę i charakter, budujemy zespół specjalistów w skład, którego wchodzą zwykle: inżynierowie budownictwa, analitycy oraz specjalistów w zakresie danej branży bądź technologii. Ze względu na unikalność oraz specyfikę każdego z tych projektów zwykle zakresy ustalamy indywidualnie. Niemniej poniżej przedstawiamy ogólne, zwyczajowo przyjmowane zakresy.

Zakres audytu nakładów rzeczowo – finansowych:

  1. Ocena stopnia obecnego etapu realizacji inwestycji
  2. Określenie kwoty oraz przedziału czasowego niezbędnego do zakończenia projektu
  3. Ocena potencjału przedsięwzięcia z analizą towarzyszącej infrastruktury
  4. Analiza konkurencji
  5. Analiza opłacalności budowy oraz określenia progu rentowności projektu.

Zakres audytu technologicznego zawiera m.in:

  1. Ocena prawidłowości przyjętej technologii
  2. Ocena prawidłowości koncepcji linii technologicznej ze szczególnym naciskiem na weryfikowanie jej mocy produkcyjnych oraz produkt końcowy
  3. Ocena prawidłowości koncepcji przyłączy mediów
  4. Ocena wykonalności budżetu inwestycji, zarówno w ujęciu czasowym i finansowym.

Powrót