Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
DSC_0288.jpg
DSC_0091.jpg
DSC_0306.jpg
DSC_0142.jpg
DSC_0292.jpg
DSC_0251.jpg
DSC_0198.jpg
   Znajdujesz się tutaj  »  Oferta  »  Doradztwo dla właścicieli nieruchomości  »   Badania techniczne budynków i budowli (TDD), obmiary, inwentaryzacje oraz okresowe przeglądy obiektów budowlanych

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

EUDECO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel.: +48 618 433 271
e-mail: office@eudeco.pl

więcej

Wspierają Nas

Cathay

Badania techniczne budynków i budowli (TDD), obmiary, inwentaryzacje oraz okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Opracowania tego typu są przydatne zarządcom i właścicielom nieruchomości. Są nieodzowne dla racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, stanowią podstawę przyjęcia programów modernizacji i remontów. W wielu przypadkach są niezbędne przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych oraz funduszy strukturalnych. Naszym klientom umożliwiamy korzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia praktycznego inżynierów różnych specjalności.

Przeprowadzamy również okresowe przeglądy obiektów budowlanych, jakie narzuca Ustawa. Celem przeglądu np. pięcioletniego w myśl rozdziału 6 Ustawy "Prawo budowlane" z 07 lipca 1994 roku oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji "W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych" (Dz. U. z 16 sierpnia 1999 roku nr 74 poz. 836) jest rozeznanie potrzeb remontowych budynku i opracowanie na ich podstawie harmonogramu zamierzeń remontowych tego budynku.

W związku z tym, dokonujemy sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu oraz pomiaru i kontroli poszczególnych instalacji.

Zwykłe kontrole obejmują następujące elementy:

 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli budowlanej tj. sprawdzenie  i ocenę stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, szczególnie:
 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych (tynk lub warstwy fakturowe) oraz elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady loggii i balkonów,
 • trwałość zamocowania urządzeń i elementów do ścian i dachu,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych, odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
 • stolarka okienna i drzwiowa (trwałość, szczelność, zamknięcia),
 • stan zewnętrznej komunikacji zewnętrznej (schody, bramy, furtki),
 • instalacje ciepłej i zimnej wody (w tym urządzenia pomiarowe),
 • urządzenia sieci p.poż.,
 • sieci i instalacje wody zimnej (w tym urządzenia pomiarowe),
 • sieci i instalacje kanalizacji na obiekcie,
 • węzły cieplne (zawory regulacyjne i stabilność pracy, automatyka).
 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli instalacji i urządzeń ochrony środowiska, a w szczególności:
 • urządzenia kanalizacyjne w tym do oczyszczania ścieków,
 • stanowiska postojowe pojazdów samochodowych i odwodnienia,
 • stan urządzeń i składowisk na odpady nieczystości,
 • tereny zielone i biologiczne,
 • urządzenia filtrujące, odpylające i inne służące do ochrony powietrza,
 • urządzenia do usuwania, gromadzenia i utylizacji odpadów stałych.
 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli instalacji gazowych (ocena stanu technicznego sprawności instalacji gazowych w budynkach w następującym zakresie kontroli:
 • pomieszczeń kurka głównego,
 • złącza izolującego,
 • obecności paliwa gazowego w przepuście instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku,
 • rur i kształtek, armatury,
 • gazomierza, urządzeń gazowych,
 • szybów pionów instalacyjnych.
 1. Przeprowadzenie corocznej kontroli przewodów kominowych, w tym dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, obejmującej sprawdzenie:
 • drożności przewodów, oraz ich szczelność dla zapewnienia możliwości  odprowadzenia wymaganej ilości spalin,
 • prawidłowości prowadzenia oraz wielkości przewodów,
 • szczelności przewodów i prawidłowość ciągu,
 • wlotów do przewodów i wylotów przewodów.
 1. Przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich, które swym zakresem obejmują:
 • przegląd ogólnobudowlany oraz przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, kontrolę estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • wizualną ocenę instalacji i urządzeń elektroenergetycznych: przyłączy, złączy, wewnętrznych linii zasilających, rozdzielni głównych i tablic piętrowych, urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej.

Powrót