Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
DSC_0288.jpg
DSC_0091.jpg
DSC_0306.jpg
DSC_0142.jpg
DSC_0292.jpg
DSC_0251.jpg
DSC_0198.jpg
   Znajdujesz się tutaj  »  Oferta  »  Doradztwo dla instytucji finansujących  »   Wyceny nieruchomości i ruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

EUDECO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel.: +48 618 433 271
e-mail: office@eudeco.pl

więcej

Wspierają Nas

Cathay

Wyceny nieruchomości i ruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

Konsultanci EUDECO posiadają długoletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen nieruchomości oraz ruchomości dla celów zabezpieczeń wierzytelności kredytodawców.

Wyceny nieruchomości i ruchomości wykonujemy dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu,
 • określenia wartości godziwej dla potrzeb Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
 • wyznaczenia ceny sprzedaży,
 • przekształceń własnościowych.

Nasi rzeczoznawcy posiadają licencje zawodowe. Wyceniamy nieruchomości oraz ruchomości dla różnych celów na terenie całego kraju. Nasi eksperci posiadają długoletnie doświadczenie w wycenach wielu typów nieruchomości oraz ruchomości. Do każdego przedsięwzięcia dobieramy zespół specjalistów biorąc pod uwagę przedmiot oraz stopień złożoności zlecenia.

W zależności od ww. uwarunkowań określamy wartość rynkową nieruchomości (zarówno dla aktualnego sposobu użytkowania jak i alternatywnego / optymalnego sposobu użytkowania), bądź wartość odtworzeniową nieruchomości. W razie potrzeby szacujemy również wartość indywidualną nieruchomości (wartość uwzględniającą wymagania inwestora lub zamierzenia dotyczące rozwoju wycenianej nieru­chomości).

Wyboru metody stosowanej do określenia wartości rynkowej nieruchomości dokonujemy przy uwzględnieniu:

 • postanowień obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady
 • i metody wyceny nieruchomości;
 • celu wyceny;
 • lokalizacji i rodzaju nieruchomości;
 • wyników analiz rynku lokalnego nieruchomości;
 • wyników analizy podaży i popytu na nieruchomości o zbliżonej wartości użytkowej; 
 • informacji rynkowych o stawkach czynszów, cenach rynkowych i podstawowych atrybutach cenotwórczych nieruchomości;
 • wymagań i potrzeb Zleceniodawcy.

W trakcie procedury wyceny nieruchomości staramy się stosować w możliwie największym zakresie rynkowe metody wyceny – przede wszystkim podejścia zmierzające do określenia wartości rynkowej nieruchomości: podejście porównawcze, podejście dochodowe, podejście mieszane.

Podejście porównawcze stosujemy w przypadku istnienia wiarygodnych danych o cenach transakcyjnych przy wycenach nieruchomości komercyjnych.

Podejście dochodowe wykorzystujemy przy wycenie nieruchomości komercyjnych: magazynowych, produkcyjnych, usługowo-handlowych. W przypadku nieruchomości, które są lub mają być przedmiotem robót budowla­nych polegających na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebu­dowie, montażu, remontu i rozbiórki, stosujemy podejście mieszane zawierające elementy podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego.

Dla wyceny w podejściu dochodowym korzystamy z wypracowanych przez nas modeli finansowych.

W przypadku nieruchomości będących w trakcie realizacji określana jest wartość rynkowa według stanu po zakończeniu inwestycji (podejściem dochodowym lub porównawczym), można także określić stopień zaawansowania inwestycji – metodą elementów scalonych.

W uzasadnionych przypadkach wykonywana jest wycena porównawcza gruntu.

W razie braku możliwości dokonania wyceny w podejściach rynkowych bądź gdy wymóg taki nakładają przepisy szczególne, jesteśmy przygotowani do oszacowania wartości nieruchomości w podejściu kosztowym (w technikach: wskaźnikowej, elementów scalonych lub szczegółowej).

Specjalizujemy się przede wszystkim w wycenach większych inwestycji o charakterze mieszkaniowym oraz w wycenach nieruchomości komercyjnych (dla różnych celów, w tym dla zabezpieczenia kredytu bankowego lub w ramach wyceny przedsiębiorstwa).

Jedną z naszych ważniejszych specjalizacji jest wycena wartości aktywów trwałych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (wg wymagań ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), w tym wycena wartości godziwej, określanie okresu użytkowania środków trwałych oraz ich wartości końcowej i wartości odzyskiwanej.


Powrót