Doświadczenie

ANALIZY NAJLEPSZEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI (THE HIGHEST AND THE BEST USE)

CZŁONKOWIE ZESPOŁU EUDECO WYKONALI MIĘDZY INNYMI NASTĘPUJĄCE ANALIZY NAJLEPSZEGO WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI:

 

 • Poznań – analiza techniczno-ekonomiczna (urbanistyczno-architektoniczna oraz wariantów zbycia) oraz wycena projektu zagospodarowania terenu w rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej.

 • Poznań – Rataje – przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z zaproponowaniem planu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu hotelowo-akademikowo-handlowego; reprezentowanie właściciela w procesie sprzedaży projektu.

 • Ślesin - sporządzenie studium finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „wykorzystanie wód geotermalnych”.

 • Analiza najlepszego wykorzystania nieruchomości (10,5 ha Wrocław).

 • Analiza najlepszego wykorzystania gruntu (wyspa Kępa Parnicka, Szczecin ul. Leona Heyki – ok. 6 ha).

 • Przygotowanie na rzecz Miasta Poznania Studium wykonalności inwestycji, dotyczącego wyboru najbardziej optymalnej formy zadysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Poznania, przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe, z uwzględnieniem m.in. sprzedaży nieruchomości oraz realizacji budownictwa mieszkaniowego we współpracy z partnerem prywatnym.

 • Sporządzenie dla Miasta Poznania Studium efektywności parkingów - założenia i wyniki symulacji dla parkingów położonych przy ul. Pułaskiego, ul. Poznańskiej, pod placem Bernardyńskim oraz przy Dworcu Poznań Wschód.

 • Projekcja finansowa działalności projektowanej Spółki zajmującej się gospodarką odpadami i oczyszczaniem miasta Zgierza.

 • Miasto Poznań – wykonanie harmonogramu realizacyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu obszaru położonego w obrębie „Naramowice”.

 • Analiza stawek czynszu najmu do kilkunastu sklepów dyskontowych na terenie całego kraju.

 • Analiza stawek czynszu najmu powierzchni magazynowo – produkcyjnych dla spółki z branży meblarskiej – lokalizacja: woj. lubuskie, śląskie, opolskie.

 • Wycena projektu budowy obiektu składającego się z dwóch budynków: „Budynku Handlowego TESCO” oraz „Galerii MALL” w miejscowości Nyiregyhaza, Węgry (powierzchnia gruntu 7,4 ha, powierzchnia obiektu 18 tys.m2).

 • Wycena nieruchomości oraz maszyn i urządzeń należących do fabryki produkującej pellet w miejscowości Somogytúr na terytorium Republiki Węgierskiej.

 

ANALIZY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI, BIZNES PLANY, OPTYMALIZACJE KOSZTÓW INWESTYCJI

CZŁONKOWIE ZESPOŁU EUDECO WYKONALI MIĘDZY INNYMI NASTĘPUJĄCE OPRACOWANIA:

 

 • Analiza rynku inwestycji typu condohotel wraz z analizą rynku usług hotelowych oraz apartamentów, przygotowanie koncepcji realizacji inwestycji, modelu finansowego, biznesplanu i memorandum informacyjnego dla inwestycji zlokalizowanej w Jastrzębiu Zdroju.

 • Analiza rynku inwestycji typu condohotel wraz z analizą rynku usług hotelowych oraz apartamentów, przygotowanie koncepcji realizacji inwestycji, modelu finansowego, biznesplanu i memorandum informacyjnego dla inwestycji Kozubnik SPA Resort.

 • Analiza rynku inwestycji typu condohotel wraz z analizą rynku usług hotelowych (luksusowe wille), przygotowanie koncepcji realizacji inwestycji, modelu finansowego, biznesplanu i memorandum informacyjnego dla inwestycji Warmia Resort.

 • Audyt techniczny związany z wykonaniem zalecanych prac budowlanych oraz biznesplan dla inwestycji polegającej na budowie hotelu Arkop w Kołobrzegu.

 • Analiza - realizacja inwestycji, audyt kosztorysu nakładów niezbędnych do poniesienia podczas budowy, audyt techniczny związany z wykonaniem zalecanych prac budowlanych, biznesplan dla inwestycji Hotelu Modlin w Warszawie.

 • Analiza rynku inwestycji typu condohotel wraz z analizą rynku usług hotelowych oraz apartamentów, przygotowanie koncepcji realizacji inwestycji, modelu finansowego, biznesplanu i memorandum informacyjnego dla inwestycji w Gdańsku.

 • Analiza rynku inwestycji typu condohotel wraz z analizą rynku usług hotelowych oraz apartamentów, przygotowanie koncepcji realizacji inwestycji, modelu finansowego, biznesplanu i memorandum informacyjnego dla inwestycji Skwer Kościuszki w Gdyni.

 • Analiza rynku mikroapartamentów (analiza konkurencji i wyznaczenie ceny średniej) dla inwestycji zlokalizowanej w rejonie ul. Prądzyńskiego w Warszawie.

 • Biznesplan dla budynku hotelowego zlokalizowanego w centrum Poznania.

 • Biznesplan dotyczący kopalni i przetwórni bazaltu w Tadżykistanie.

 • Biznesplan zakładu mięsnego (ubojnia i przetwórnia mięsa) w Tadżykistanie.

 • Biznesplan stacji diagnostycznej i stacji obsługi (wraz z hotelem) w specjalnej strefie ekonomicznej w Tadżykistanie.

 • Biznesplan powstającej galerii handlowej w Poznaniu o pow. najmu ponad 10 tys. m2.

 • Kompleksowa analiza dokumentacji dla inwestycji Farmy Wiatrowej składającej się z 74 wiatraków o mocy ok. 160 MW. Wykonane prace miały miejsce w ramach składania oferty na generalne wykonawstwo przedmiotowej inwestycji, na zlecenie międzynarodowego koncernu, będącego liderem w dziedzinie technologii energetyki i automatyki. 

 • Howard Property Polska – analiza opłacalności nabycia nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, zlokalizowanych w Gnieźnie, Poznaniu i okolicach Poznania.

 • Stacja Kontroli Pojazdów w Namysłowie - przygotowanie biznesplanu dla przedsięwzięcia.

 • Prognozy finansowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowo po restrukturyzacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Prognozy finansowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Analiza progu rentowności, konsekwencje ekonomiczne i podatkowe dla nowopowstałej Spółki oraz budżetu gminy, analiza organizacji i zarządzania oraz analiza konkurencji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.

 • Przygotowanie na rzecz EURO 2012 planu komercjalizacji i zarządzania stadionem KKS Lech (ul. Bułgarska).

 • Biznesplan i weryfikacja kosztów realizacji budowy dla dużego projektu deweloperskiego w Warszawie.

 • Optymalizacja kosztów inwestycji budynku handlowo – usługowego w Lublinie.

 • Optymalizacja kosztów inwestycji budynku handlowego w Lublinie.

 • Optymalizacja kosztów inwestycji budynku handlowo - mieszkalnego w Lublinie.

 • Audyt kosztorysu nakładów niezbędnych do poniesienia w celu dokończenia inwestycji budowy centrum hotelowo-konferencyjnego – Kraków.

 • Audyt techniczny związany z wykonaniem zalecanych prac budowlanych w budynku hotelowym zlokalizowanym przy Starówce w Krakowie.

 • Weryfikacja dokumentacji administracyjno – prawnej oraz audyt nakładów rzeczowo – finansowych poniesionych w związku z budową i rozbudową (2 etapy) hotelu (hotel & SPA w Świeradowie Zdroju).

 • Audytu technicznego w ramach projektu: „Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Tczew”.

 • Analizy strategiczne deweloperów i związane z tym doradztwo.

 • Elektrociepłownia Gdańsk - ekspertyza dotycząca kwalifikacji środków trwałych.

 • Miasto Poznań – wykonanie harmonogramu realizacyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu obszaru położonego w obrębie „Naramowice”.

 • Projekcja finansowa działalności projektowanej Spółki zajmującej się  gospodarką odpadami i oczyszczaniem miasta Zgierza.

 • Analiza SWOT jednostki budżetowej Nieruchomości Świdnickie.

 • Opinia kierunkowa w zakresie możliwości restrukturyzacji i zmian organizacyjno-prawnych działalności prowadzonej przez Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie.

 • Memorandum informacyjne o Płockiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Płocku.

 • Propozycje działań restrukturyzacyjnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

 • Stan i perspektywy rozwoju przyszłej Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
  w Inowrocławiu.

 • Opinia kierunkowa w zakresie możliwości restrukturyzacji Zarządu Dróg Miejskich
  w Poznaniu.

 • Wytyczne w sprawie usprawniania i optymalizacji potencjału Sądeckie Wodociągi
  Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

 • Stan aktualny i perspektywy rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Gozdnica"  Sp. o.o. w Gozdnicy.

 • Stan aktualny i perspektywy rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
  Sp. z o.o. w Międzyrzeczu Podlaskim

 

DORADZTWO W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH

CZŁONKOWIE ZESPOŁU EUDECO DORADZALI W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH (MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, WARUNKI ZABUDOWY, POZWOLENIA NA BUDOWĘ) W PONIŻSZYCH PROJEKTACH:

 

 • Prat Sp z o. o. - nieruchomość o pow. 10 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo / biurowo / hotelowo / handlową.

 • Pleszew – aktywizacja nieruchomości o pow. ok 2,5 ha na cele handlowe.

 • Morvens Investments Sp. z o.o. – przebudowa obiektu biurowego o pow. całkowitej ok. 10 tys. m2.

 • Opolska Development Sp. z o.o. – procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ok. 3,5 ha + 7,0 ha).

 • Howard Waterside - procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyspa).

 • Shisen Sp. z o.o. – przebudowa obiektu biurowego .

 • Hawthorn Sp. z o.o. – rozbudowa budynku biurowego o dodatkowe 3 tys. m2  powierzchni biurowej.

 • Imperial Tobacco – uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na przebudowę fabryki papierosów (I etap - 10 tys. m2, II etap - 20 tys.m2).

 • Galeria Leszno - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie (galeria o pow. 40 tys. m2).

 

EKSPERTYZY TECHNICZNE, OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW

CZŁONKOWIE ZESPOŁU EUDECO NADZOROWALI I DORADZALI W ZAKRESIE TECHNICZNYM W NIŻEJ WYMIENIONYCH PROJEKTACH:

 

 • Audyt Efektywności Przedsiębiorstwa zgodny z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku dla zakładu przemysłowo-produkcyjnego o pow. zabudowy ok. 12 tys. m2 w Kole

 • Audyt Efektywności Przedsiębiorstwa zgodny z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku dla zakładu przemysłowo-produkcyjnego o pow. 15 tys. m2 w Zdunach

 • Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 10 – ekspertyza stanu technicznego centrum handlowego (pow. użytkowa: 7,4 tys. m2).

 • Krosno, ul. Niepodległości 6 – ekspertyza stanu technicznego centrum handlowego (dawnej hali produkcyjnej huty szkła).

 • Łódź ul. Piotrkowska, budynek należący do firmy Yellow Brick - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Łódź ul Piotrkowska, budynek Airside Holdings - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Łódź ul. Wojska Polskiego, 7 budynków WP2 Sp. z o.o. - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Łódź ul. Sienkiewicza, budynek White Rock Sp. z o.o. - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Poznań ul. Nowowiejskiego, budynek Energetyki Poznańskiej - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Poznań ul. Wielka, budynek biurowy - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Poznań ul. Kraszewskiego/Rynek Jeżycki, budynek biurowy- ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Poznań ul. Matejki, kamienica - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Kraków ul. Kalwaryjska, budynek biurowo-apartamentowy - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Kraków ul. Dietla, kamienica - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Doradztwo przedrealizacyjne i doradztwo w wyborze generalnego wykonawcy oraz optymalizacja założeń projektu budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanego w północno – wschodniej części Poznania.

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej rozbudowy II trybuny oraz rozbiórki istniejących trybun ziemnych wraz z masztami oświetleniowymi stadionu miejskiego w Poznaniu dla potrzeb dostosowania obiektu do wymogów UEFA i EURO 2012.

 • Poznań ul. Bystra, budynek biurowy  - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Gdynia, ul. Bosmańska, galeria handlowa (pow. uż. 1,6 tys. m2) - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 • Jelenia Góra, ul. J. Elsnera, galeria handlowa (pow. uż. 1,8 tys. m2) - ekspertyza stanu technicznego budynku.

 

TECHNICAL DUE DILIGENCE

CZŁONKOWIE ZESPOŁU EUDECO NADZOROWALI I DORADZALI W ZAKRESIE TECHNICZNYM W NIŻEJ WYMIENIONYCH PROJEKTACH:

 

 • TDD dla budynku handlowego „Park Handlowy Młyn” zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. B. Krzywoustego ( GLA: 10607 m2).

 • TDD dla obiektu handlowo-usługowego „Zgorzelec Plaza Shopping Centre” zlokalizowanego w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 52A (GLA: 12,5 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja (pow. użytkowa: ok. 2,5 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Portowej (pow. użytkowa: ok. 2,4 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Kochanowskiego (pow. użytkowa: ok. 2,2 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Rembertowie przy ul. Strażackiej (pow. całkowita: ok. 0,9 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Pułaskiego (pow. użytkowa: ok. 2,2 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Siedlcach przy ul. Partyzantów (3 budynki, łączna pow. użytkowa: ok. 5 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Mońkach przy ul. Dworcowej (pow. użytkowa: ok. 2,8 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Piastowie przy ul. Warszawskiej (pow. użytkowa: ok. 2,4 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Chełmnie przy ul. Polnej (3 budynki, łączna pow. użytkowa: ok. 4,4 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Korkowej (pow. użytkowa: ok. 2,5 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego w Zduńskiej Woli przy ul. Cichej 3 (pow. użytkowa: 2,3 tys m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Traktorowej (GLA: ok. 2,3 m2)

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Witczaka 135 (pow. użytkowa: 1,7 tys. m2).

 • TDD dla budynku hotelowego zlokalizowanego w Świnoujściu.

 • TDD dla budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Szyperskiej (pow. całkowita: 25 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowo-usługowego zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Niesiołowskiego 25 (pow. użytkowa: 2 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Pile przy ul. Ogińskiego 33 (pow. użytkowa: 6,7 tys. m2).

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Witczaka 135 (pow. użytkowa: 1681,72 m2).

 • TDD dla obiektu handlowego w zlokalizowanego w Oleśnie przy ul. Kościuszki 25 (pow. użytkowa: 1121,45 m2).

 • Audyt Efektywności Przedsiębiorstwa zgodny z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku dla zakładu przemysłowo-produkcyjnego o pow. zabudowy ok. 12 tys. m2 w Kole.

 • Audyt Efektywności Przedsiębiorstwa zgodny z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku dla zakładu przemysłowo-produkcyjnego o pow. 15 tys. m2 w Zdunach.

 • TDD dla budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22 o łącznej pow. użytkowej 6829,10 m2

 • TDD obiektu magazynowo-biurowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Płk. Dąbka 10 (pow. użytkowa: 11,5 tys. m2)

 • Huntington Polska Sp. z o.o. – technical due diligence (uzgodnienia z gestorami sieci, badania geologiczne gruntu)

 • Poznań u. Piątkowska, ok. 3 tys. m2 PUM - technical due diligence dotyczący gruntu

 • Katowice- Zarzecze, ok. 15 tys. m2  PUM - technical due diligence dotyczący gruntu

 • Łódź ul. Tramwajowa, ok. 22 tys. m2  PUM - technical due diligence dotyczący gruntu

 • Poznań ul. Dąbrowskiego, ok. 21,5 tys. m2  PUM - technical due diligence dotyczący gruntu

 • Poznań ul. Naramowicka, ok. 30 tys. m2  PUM - technical due diligence dotyczący gruntu

 • Piekary Śląskie, ok. 4 tys. m2  powierzchni sprzedaży - technical due diligence dotyczący gruntu

 • Mielno, ok.14 tys. m2  PUM - technical due diligence dotyczący gruntu

 • Poznań ul. Nadbrzeże, 16 tys. m2  PUM - technical due diligence dotyczący gruntu

 • TDD dla obiektów handlowych:

  • Myszków – powierzchnia 2 tys. m2
  • Sosnowiec – 2 obiekty o powierzchni 2,7 tys. m2 i 1,8 tys. m2
  • Kamienna Góra – powierzchnia 4,3 tys. m2
  • Krosno – powierzchnia 2,6 tys. m2
  • Gdynia – powierzchnia 1,6 tys. m2
  • Jelenia Góra – powierzchnia 1,8 tys. m2
  • Mielec – powierzchnia 2,3 tys. m2
  • Łęczna – 2 obiekty o powierzchni 2 tys. m2 oraz 3 tys. m2
  • Chojnice – powierzchnia 3,5 tys. m2
  • Gdańsk – powierzchnia 3,7 tys. m2
  • Białystok – powierzchnia 16,0 tys. m2
  • Będzin – powierzchnia 0,78 tys. m2
  • Lubraniec – powierzchnia 0,70 tys. m2
  • Radziejów – powierzchnia 1,40 tys.m2
  • Bielsk – powierzchnia 0,70 tys.m2
  • Staroźreby – powierzchnia 0,85 tys.m2
  • Kaźmierz – powierzchnia 0,87 tys.m2
  • Wągrowiec– powierzchnia 2,05  tys.m2
  • Ozorków – powierzchnia 0,69 tys.m2
  • Łochowo– powierzchnia 1 tys.m2
  • Biłgoraj– powierzchnia 1,12 tys.m2
 • TDD obiektu hotelowego 4* w Warszawie ul. Sobieskiego / ul. Sikorskiego (273 pokoje)

 • TDD budynku biurowego w Poznaniu przy ul. Piekary – XI piętro

 • TDD Centrum Handlowe RENOMA we Wrocławiu ok. 99 tys. m2 powierzchni całkowitej

 • TDD obiektu hotelowego 4* w Krakowie ul. Łobzowskiej (4 tys. m2 pow. całkowitej)

 • TDD 24 budynków magazynowo-biurowych oraz towarzyszącej im infrastruktury w Pruszkowie (łączna pow. użytkowa: 165 100 m2)

 • TDD obiektu handlowego w Białymstoku przy Pl. Piłsudskiego (pow. użytkowa: 1000 m2)

 • TDD obiektu handlowego w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej/Piwnej (powierzchnia 1450 m2)

 • TDD dla obiektu handlowego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej (pow. użytkowa: 954 m2)

 • TDD dla obiektu handlowego (Galeria Sieradzka) w Sieradzu przy Al. Grunwaldzkiej (pow. najmu: 8 143 m2)

 • TDD dla obiektu handlowego zlokalizowanego w Białymstoku przy ul. Transportowej (pow. użytkowa 1000 m2)

 

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

ORGANIZACJA FINANSOWANIA

ZESPÓŁ EUDECO BRAŁ CZYNNY UDZIAŁ W PROCESIE ORGANIZACJI FINANSOWANIA M.IN.:

 

 • Organizacja i pozyskanie finansowania bankowego dla Spółki Don Prestige Sp. z o.o. na nieruchomość zlokalizowaną w Poznaniu.

 • Projektu mieszkaniowego oraz biurowego w Poznaniu dla Restaura Maraton Gardens Sp. z o.o.

 • Obiektu biurowego w Poznaniu - refinansowanie

 • Zakupu lokali usługowych (m.in. w Gryficach, Koszalinie)

 • Zakupu gruntów rolnych dla Funduszu

 • Zakupu kilkudziesięciu lokali mieszkalnych

 • Emisja obligacji korporacyjnych dla spółki z branży deweloperskiej

 • Pozyskanie kapitału z giełdy dla podmiotu z branży kosmetycznej

 

PROJECT MANAGEMENT, ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE, NADZÓR INWESTORSKI ORAZ PROJECT MONITORING

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTĘ PROJEKTÓW JUŻ ZAKOŃCZONYCH:

 • Nadzór inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie hotelu sieciowego w Warszawie.

 • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz zarządzanie BHP nad realizacją zadania pt.: „Budowa budynku apartamentowego, wielorodzinnego pod nazwą „Nautic Park Darłowo” zlokalizowanego w Darłowie przy ul. Słowiańskiej 12”.

 • Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego z częścią biurową i magazynową wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną zlokalizowaną we wsi Kolonia Lesznowola przy ul. Słonecznej 126 (pow, użytkowa: ok. 6000 m2).

 • Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji polegającej na budowie parku handlowego Vendo Park w Kobyłce przy ul. Napoleona (2 budynki o łącznej powierzchni użytkowej 3279,83 m2).

 • Przygotowanie inwestycji, weryfikacja założeń projektowych, współpraca w zakresie zaprojektowania obiektu w formule prefabrykacji modułowej, negocjacje z Generalnym Wykonawcą zakończone podpisaniem umowy na realizację inwestycji hotelowej we Wręczy.

 • I etap kompleksowej obsługi projektu inwestycyjnego polegającego na budowie condo hotelu w Olsztynie (GRI – Generalny Realizator Inwestycji w konsorcjum z 2 innymi podmiotami: wszelkie analizy przedrealizacyjne wraz z rekomendacjami, biznesplan, organizacja finansowania, Inwestor Zastępczy, sprzedaż unitów, działalność operacyjna obiektu).

 • Pełnienie funkcji Kierownika budowy nad realizacją zadania pt.: Rozbudowa punktu skupu surowca zlokalizowanego w miejscowości Małachowo – Kępe.

 • Nadzór Inwestorski branży budowlanej (w tym drogowej), elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania: budowa trzech zespołów budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, drogami i terenami rekreacyjnymi w Zamieniu, gm. Lesznowola (powierzchnia całkowita budynków łącznie: 13 468,87 m2, powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 925 m2, 126 lokali mieszkalnych, 125 podziemnych miejsc parkingowych, 62 naziemne miejsca parkingowe).

 • I etap kompleksowej obsługi projektu inwestycyjnego w Karpaczu polegającego na budowie Condo Hotelu składającego się z ok. 230 unitów (GRI – Generalny Realizator Inwestycji w konsorcjum z 2 innymi podmiotami: wszelkie analizy przedrealizacyjne wraz z rekomendacjami, biznesplan, organizacja finansowania, Inwestor Zastępczy, sprzedaż unitów, działalność operacyjna obiektu).

 • I etap kompleksowej obsługi projektu inwestycyjnego w Warszawie polegającego na budowie akademików wraz z częścią hotelową składającego się z ok. 300 unitów (GRI – Generalny Realizator Inwestycji w konsorcjum z 2 innymi podmiotami: wszelkie analizy przedrealizacyjne wraz z rekomendacjami, biznesplan, organizacja finansowania, Inwestor Zastępczy, sprzedaż unitów, działalność operacyjna obiektu).

 • I etap kompleksowej obsługi projektu inwestycyjnego we Wrocławiu polegającego na budowie akademików wraz z częścią hotelową składającego się z ok. 500 unitów (GRI – Generalny Realizator Inwestycji w konsorcjum z 2 innymi podmiotami: wszelkie analizy przedrealizacyjne wraz z rekomendacjami, biznesplan, organizacja finansowania, Inwestor Zastępczy, sprzedaż unitów, działalność operacyjna obiektu).

 • Nadzór Inwestorski branży budowlanej (w tym drogowej), elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania: budowa budynku handlowego Vendo Park (pow. zabudowy 2770 m2), 1-kondygnacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Skierniewicach przy ul. Wyszyńskiego.

 • Nadzór Inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania: rozbudowa zakładu Dendro Poland Ltd. Sp. z o.o. (pow. 20 000 m2), w tym budowa hali sezonowni, szwalni, magazynu materacy wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu w Rogoźnie przy ul. Magazynowej 4.

 • Nadzór Inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania „Remont lokalu handlowo-usługowego dla najemcy zlokalizowanego w Centrum Handlowym ECHO w Tarnowie”

 • Doradztwo przedrealizacyjne i doradztwo w wyborze generalnego wykonawcy oraz optymalizacja założeń projektu przebudowy hali magazynowej o pow. użytkowej ok. 10 000 m2 w Bydgoszczy; nadzór inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej; nadzór nad aranżacją lokali dla najemców hali magazynowej.

 • Nadzór Inwestorski branży budowlanej (w tym drogowej), elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania: budowa budynku mieszkalnego, 5-kondygnacyjnego (23 lokale mieszkalne oraz pomieszczenia pomocnicze; PUM ok. 1409,34 m2) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu (w tym z parkingiem naziemnym na 35 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, chodnikami, zielenią, oświetleniem i małą architekturą)w Poznaniu przy ul. Dymka 190.

 • Nadzór Inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania: „Remont lokali handlowo-usługowych dla najemców CCC oraz Rossman zlokalizowanych w Centrum Handlowym Zielone Tarasy w Elblągu”.

 • Nadzór nad budową trzech wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Żorach (budynek nr 4, budynek nr 5 i budynek nr 6) o zróżnicowanej wysokości od IV do VII kondygnacji nadziemnych (PUM: 17 093,83 m2; 317 lokali mieszkalnych, 337 miejsc parkingowych.

 • Nadzór Inwestorski w branży budowlanej, elektrycznej, drogowej i sanitarnej nad realizacją zadania: Budowa budynku mieszkalnego, 14-kondygnacyjnego z garażem podziemnym i usługami w parterze, Kompleks C zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego/Jacka Malczewskiego.

 • Nadzór jako Generalny Realizator Inwestycji (GRI) budowy Osiedla Pięciu Mostów w Gdańsku. Całe osiedle składa się z 14 budynków mieszkalnych o powierzchni mieszkaniowej 740m2 i 340m2 powierzchni garażowej  każdy. Inwestycja została zakończona w dniu 2015-03-31 z pozwoleniem na użytkowanie. Wartość całej Inwestycji 50 mln PLN.

​​

 • Nadzór Inwestorski przy realizacji inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce istniejących obiektów i budowie budynku biurowo – wystawienniczego w Starczanowie.

 • Inwestycja w roli Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu mieszkaniowego w Poznaniu, dzielnica – Dębiec dla I etapu (docelowo 530 mieszkań realizowanych w 4 etapach) oraz projektu Galerii Handlowej. 

 • Nadzór nad inwestycją polegającą na budowie budynku biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w Warszawie w oparciu o certyfikację BREEAM.

 • Nadzór Inwestorski przy realizacji budynku produkcyjno – magazynowego oraz budynku biurowo – socjalnego zlokalizowanego w Tarnowie Podgórnym.

 • Inwestycja w roli Inwestora Zastępczego polegająca na budowie PAWILONU HANDLOWO - USŁUGOWEGO z układem drogowym oraz infrastrukturą zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Koncertowej o powierzchni najmu ok. 4 tys. m2.

 • Inwestycja w roli Inwestora Zastępczego polegająca na rozbudowie i nadbudowie pięciokondygnacyjnego budynku biurowego Lubelskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o., zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Łączna powierzchnia nadbudowanych kondygnacji wyniesie 2.009,52 m2, w tym lokali biurowych o powierzchni 1.498,64 m2.

 • Inwestycja w roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji budowy Zespołu Mieszkaniowego „mieszkalno-usługowych z podziemną halą garażową i zagospodarowaniem terenu” w rejonie ulicy Palacza/Heweliusza w Poznaniu (Hevelia) o łącznej liczbie lokali mieszkalnych 174, 9 lokali usługowych.

 • Koordynacja realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku konsulatu na terenie jednej z Ambasad w Warszawie.

 • Inwestycja w roli Inwestora Zastępczego polegająca na budowie budynku biurowego 2-kondygnacyjnego z garażem podziemnym w Lublinie przy ul. Jana Pawła II 13 o powierzchni ogółem 5 617,49 m2.

 • Inwestycja w roli Inwestora Zastępczego polegająca na przebudowie 3 hali zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Syreniej o powierzchni około 25 tys. m2.

 • Pełnobranżowy Nadzór nad rozbudową Fabryki Imperial Tobacco w Jankowicach k/Tarnowa Podgórnego przy ul. Przemysłowej. Realizacja dwóch kolejnych etapów - hale produkcyjno-magazynowe wraz z adaptacją części pomieszczeń w budynku biurowo-socjalnym (ok. 13 tys. m2).

 • W grudniu 2012r. Eudeco zakończyło Nadzór Inwestorki nad inwestycją polegająca na budowie galerii handlowej - Galeria Leszno - o powierzchni najmu ok. 35.000 m² (I etap) oraz jej rozbudowę o kino (II etap).

 • We wrześniu  2011r. Eudeco zakończyło Nadzór Inwestorski nad inwestycją polegającą na przebudowie ul. Złotnickiej w Złotnikach (gm. Suchy Las) wraz z odwodnieniem drogi, budową oświetlenia drogowego i przebudową sygnalizacji świetlnej.

 • Specjaliści Eudeco zakończyli w 2009r. nadzór nad realizacją „Galerii Mosty” w Płocku. Do zadań zespołu należało m.in. optymalizacja kosztów inwestycji, optymalizacja założeń dokumentacji projektowej, koordynacja procesu inwestycyjnego jak również weryfikacja postępów prac co do zgodności z harmonogramem budowy.

 • W czerwcu 2008 zespół Eudeco zakończył nadzór nad inwestycją realizowaną w Poznaniu – „Galeria Pestka”. Inwestorem była niemiecka firma Mobel Walther AG. Galeria ma 40.000 m² powierzchni sprzedaży i znajduje się w niej od 60 do 80 sklepów. Wartość projektu 50 mln EUR.

 • Pełnobranżowy Nadzór Inwestorski nad budową prototypowej elektrowni na biomasę zlokalizowanej na terenie pow. poznańskiego, o ogólnym obszarze zainwestowania ok. 10.000 m2.

 • Zastępstwo inwestorskie i pełnobranżowy nadzór przy pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych w salonach sprzedaży sieci ERA GSM.

 • Pełnobranżowy Nadzór Inwestorski oraz pełnienie funkcji koordynatora projektu przy zmianie sposobu użytkowania z hali rekreacyjnej na wielko powierzchniowy sklep samoobsługowy w Poznaniu w Galerii Podolany.

 • Pełnobranżowy Nadzór Inwestorski nad realizacją obiektu biurowego (Victoria Center) w Poznaniu o powierzchni całkowitej ok 10.000 m2.

 • Pełnobranżowy Nadzoru Inwestorski nad modernizacją obiektu biurowego (ul. Taczaka 23) w Poznaniu o powierzchni najmu ok 1500 m2.

 • Inwestycję w roli Inwestora Zastępczego (wraz z pełną procedurą przetargową) przy realizacji prac w budynku należącym do Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.

 • Nadzór Inwestorski nad pracami remontowymi garażu podziemnego Amplico Service, Warszawa.

 • Nadzór inwestorski nad modernizacją ul. Łagiewnickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Złotnikach, gm. Suchy Las.

 • Inwestycja w roli Inwestora Zastępczego polegająca na budowie Retail Parku w Łomiankach o powierzchni najmu ok. 5.000 m2. – zakończono w styczniu 2013.

 • Pełnobranżowy nadzór przy pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych placówek oddziałów PKO BP (1 Oddział w Szczebrzeszynie, 13 Oddział w Poznaniu).

 

 

DO CIEKAWYCH PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH ZREALIZOWANYCH W CIĄGU MINIONYCH LAT NALEŻĄ M.IN.:

 

 

 • Opinie i oceny techniczne kilkudziesięciu lokali i budynków położonych na terenie całego kraju wykonywane dla jednego z największych funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

 • Odbiory techniczne nowobudowanych lokali i budynków dla grup inwestycyjnych.

 • Wykonanie opinii technicznej dotyczącej zakresu i kosztów usunięcia usterek w ramach przeglądów pogwarancyjnych obiektu Galerii Handlowej w Lublinie.

 • Biznes plan i weryfikacja kosztów realizacji budowy dla dużego projektu deweloperskiego w Warszawie.

 • Doradztwo przedrealizacyjne i doradztwo w wyborze generalnego wykonawcy oraz optymalizacja założeń projektu budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanego w północno – wschodniej części Poznania.

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej rozbudowy II trybuny oraz rozbiórki istniejących trybun ziemnych wraz z masztami oświetleniowymi stadionu miejskiego w Poznaniu dla potrzeb dostosowania obiektu do wymogów UEFA i EURO 2012.

 • Organizacja i nadzór nad realizacją projektu budowy dwóch stref ekonomicznych połączonych ze strefami celnymi (I powierzchnia gruntu 400 ha, II 320 ha) przygotowywanych przez Rząd Republiki Tadżykistanu.

 • Organizacja procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu uboju i przetwórstwa mięsa (przygotowanie projektu, wybór GW, nadzór nad realizacją), Tadżykistan.

 • Organizacja procesu inwestycyjnego polegającego na budowie osiedla, składającego się z 78 domów jednorodzinnych (I etap - wybór GW, nadzór nad realizacją), Tadżykistan.

 • Pełnienie funkcji Project Monitora nad budową zakładu wydobycia i przerobu gabro-diabazytu i urządzeń nadbrzeżnych do załadunku wraz infrastrukturą towarzyszącą w Republice Karelii.

 • Pełnienie funkcji Project Monitora nad remontem kapitalnym, modernizacją i konserwacją autoryzowanego dealerskiego serwisowego centrum obsługi samochodów w Moskwie (budynek o powierzchni 3.112 m2 wraz z parkingiem o powierzchni 12.000 m2).

 • Nadzór inwestorski przy budowie hal magazynowych w Woroneżu na Rosji. Centrum logistyczne składające się z magazynu wysokiego składowania oraz magazynu chłodniczego z pełną infrastrukturą techniczną. Powierzchnia magazynowa wynosi 30.720 m2, powierzchnia biurowo-socjalna wynosi 2.780 m2, powierzchnia dróg i parkingów 49.900 m2.

 

KOMERCJALIZACJA

KONSULTANCI EUDECO POSIADAJĄ WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE Z ZAKRESU KOMERCJALIZACJI OBIEKTÓW HANDLOWYCH ORAZ KOORDYNACJI NAJEMCÓW PRZY PROJEKTACH:

 

 • 2010 - budynek usługowo-biurowy w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego (pow. 2 tys. m2 )

 • 2010-2011 - Galeria  Leszno - Kierownik Zespołu Koordynacji Prac Najemców

 • 2009 – 2010 - Ikea Port Łódź - Kierownik Kontraktu ds. Najemców

 • 2009 - Galeria Sfera Bielsko-Biała- Kierownik Kontraktu ds. Najemców

 • 2009 - Galeria Mosty Płock - Kierownik Kontraktu ds. Najemców

 • 2008 – 2009 - Galeria Malta Poznań – Kierownik Kontraktu ds. Najemców

 • 2007 - Hochtief Galeria Bałtycka – Koordynacja Prac Najemców

 • 2006 - Factory outlet Wrocław– Kier. Zespołu Koordynacji Najemców

 • 2006 - Ursus Factory– Kierownik Zespołu Koordynacji Prac Najemców

 • 2005 - CH Silesia Katowice-Koordynator d.s. Najemców

 

MONITORING INWESTYCJI DLA INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ (PROJECT MONITOR)- INWESTYCJE MIESZKANIOWE

 • Gdynia – odnowa i modernizacja istniejącego budynku historycznego oraz budowa nowego budynku wraz z garażem podziemnym, o charakterze mieszkalno-usługowym (PUM: 3 226 m2, PUU: 717 m2, 57 apartamentów i 4 lokale usługowe)

 • Gdańsk, ul. Opacka - budowa osiedla mieszkaniowego pod nazwą Oliwski Park Apartamenty, składającego się z dwóch budynków wielorodzinnych  z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanymi terenami zielonymi o charakterze Ogrodu Japońskiego o powierzchni mieszkań przeznaczonej do sprzedaży 6745,1 m2 (100 lokali mieszkalnych, 109 podziemnych miejsc postojowych  oraz 102 komórki lokatorskie)

 • Gdańsk, ul. Reduta – budowa budynków mieszkalnych A, B, C, D (PUM 8 022,84 m2, 136 mieszkań, 136 miejsc parkingowych w garażu podziemnym)

 • Kraków, ul. Facimiech – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej powierzchni netto: 1241,27 m2 (20 lokali mieszkalnych, 12 miejsc postojowych)

 • Warszawa, ul. Chmielna – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (54 lokale mieszkalne, 1 lokal usługowy, 30 miejsc parkingowych)

 • Poznań, ul. Wujka – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o funkcji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym (PUM 7 537 m2, PUU 1 800 m2, 143 lokale mieszkalne, 7 lokali usługowych, 140 miejsc parkingowych)

 • Żory – budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (budynek nr 4, budynek nr 5 i budynek nr 6) o zróżnicowanej wysokości od IV do VII kondygnacji nadziemnych (PUM: 17 093,83 m2; 317 lokali mieszkalnych, 337 miejsc parkingowych)

 • Tomaszów Mazowiecki, ul. Graniczna i ul. O. Lange – budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (dwa odrębne projekty)

 • Tychy, ul. Kopernika – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Warszawa, ul. Odolańska - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Kraków, ul. Wielopole - przebudowa budynku biurowego na apartamentowiec

 • Warszawa, ul. Turystyczna - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Bydgoszcz, ul. Kaliskiego – budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 • Kraków, ul. Kalwaryjska/Smolki – budowa budynku usługowo – mieszkalnego

 • Świebodzice, ul. Św. Ojca Pio – budowa osiedla 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 • Kraków, ul. Przemysłowa – budowa zespołu budynków apartamentowych „Garden Residence”

 • Gorzów, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 106 – zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – apartamentowych

 • Węgrzce, gm. Zielonki - Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – Słoneczne Błonia

 • Warszawa, ul. Biruty 6 – lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, lokal użytkowy, stanowiska garażowe w garażu podziemnym

 • Sopot, ul. Łokietka – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Kraków, ul. Skarbińskiego – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Warszawa, ul. Pańska – budowa 2 budynków o funkcji mieszkaniowo – biurowo – usługowej

 • Warszawa, ul. Wilanowska – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (19 mieszkań)

 • Białystok, ul. Pogodna/Zachodnia/Żeromskiego – budowa budynków mieszkalnych z częścią usługową (PUM 12,9 tys. m2 część usługowa1 tys. m2)

 • Kraków, ul. Obozowa – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (55 mieszkań)

 • Poznań, ul. Górczyńska – budowa budynku mieszkalnego z częścią usługową (101 mieszkań)

 • Warszawa, ul. Wyścigowa – budowa budynku mieszkalnego z usługami (43 lokale mieszkalne, 2 lokale usługowe)

 • Szczecin, ul. Ostrowska – budowa budynku mieszkalnego z częścią usługową (PUM 6 tys. m2
  pow. usług 1,3 tys. m2, 127 mieszkań)

 • Łomianki – budowa budynków mieszkalnych (I etap – 3 tys. 52 apartamenty, II etap – 3,4 tys. 60 apartamentów)

 • Gryfice – budowa budynku handlowo – usługowo – mieszkalnego o łącznej powierzchni użytkowej 898,7 m2

 • Warszawa, ul. Bokserska – budowa budynku mieszkalnego (PUM 2,2 tys. m2 28 mieszkań)

 • Kraków, ul. Myśliwska – budowa 6 budynków mieszkalnych (PUM 23 tys. m2 431 mieszkań)

 • Gródek n/Dunajcem – przebudowa 43 domków rekreacyjnych

 • Gdańsk, ul. Stężycka – budowa budynków mieszkalnych (PUM 9,7 tys. m2, 160 lokali)

 • Rzeszów, ul. Siemieńskiego / Trembeckiego (5 ha gruntu; 960 mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej 61 000 m2; całość realizowana w 6 etapach)

 • Poznań, ul. Za Cytadelą / Żniwna / Bastionowa – budowa budynków mieszkalnych (PUM 7,2 tys. m2; 138 mieszkań)

 • Warszawa, ul. Kamykowa – budowa budynków mieszkalnych (65 segmentów w zabudowie bliźniaczej)

 • Warszawa, Nowolipie 7 – budowa budynku mieszkalnego o łącznej powierzchni 3,6 tys. m2

 • Kraków, ul. Mochnackiego – budowa 2 budynków mieszkalnych (łącznie 70 mieszkań; PUM 3,7 tys. m2)

 • Ciechocinek, ul. Ogrodowa – budowa budynku mieszkalnego (łącznie 49 mieszkań; PUM 2,5 tys. m2)

 • Białystok, ul. 1000lecia PPP / Kombatantów (łącznie 166 lokali mieszkalnych i 3 lokale usługowe; PUM: 17 tys. m2)

 • Warszawa, ul. Wilanowska (łączni 220 apartamentów i mieszkań)

 • Krzeptów k. Wrocławia (łącznie 105 lokali mieszkalnych oraz lokale usługowe; PUM: 7.4 tys. m2)

 • Poznań, ul. Rolna – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (147 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych PUM 7,4 tys.m2)

 • Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich – budowa budynku wielomieszkaniowego (140 lokali mieszkalnych)

 • Warszawa, ul. Klimczaka – budowa budynku mieszkalnego z usługami (100 mieszkań)

 • Wrocław, ul. Wałbrzyska – budowa budynku mieszkalnego z usługami (85 mieszkań, 6 lokali usługowych)

 • Łódź, ul. Złotno/ul. Podchorążych – budowa 50 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

 • Wrocław, ul. Dmowskiego – budowa budynku mieszkalnego z usługami (157 mieszkań, 3 lokale usługowe)

 

MONITORING INWESTYCJI DLA INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ (PROJECT MONITOR) - INWESTYCJE KOMERCYJNE

 • Bielsko-Biała – budowa hali magazynowej (GLA: 10,4 tys. m2)

 • Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 10 – budowa hali magazynowej (GLA: 10 tys. m2)

 • Dębica – budowa budynku magazynowego (GLA: 20 tys. m2)

 • Ostróda, ul. Towarowa – budowa budynku o funkcji usługowej (hotel sieciowy) o łącznej powierzchni ok. 23 tys. m2

 • Kołobrzeg, ul. Bolesława Krzywoustego – budowa budynku o funkcji handlowo-usługowej (pow. użytkowa: 25 tys. m2)

 • Warszawa, ul. Puławska – budowa budynku handlowo-usługowego (pow. najmu: ok. 5,5 tys. m2)

 • Katowice – budowa obiektu biurowo-hotelowego (część hotelowa: 10-kondygnacyjny budynek hotelowy w standardzie 4* pod nazwą „Mercure Katowice City Center”, pow. użytkowa 9,5 tys. m2, 268 pokoi; część biurowa: 9-kondygnacyjny budynek biurowy, pow. użytkowa: 2,7 tys. m2)

 • Katowice, ul. Wrocławska – budowa centrum handlowego o łącznej powierzchni najmu ok. 15,5 tys. m2

 • Piaseczno – budowa budynku usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazu oraz parkingiem wielostanowiskowym (łączna pow. użytkowa budynku: 8,2 tys. m2, pow. najmu: 5,6 tys. m2)

 • Nowogard/Płoty – projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty” realizowanego w ramach zadania pod nazwą „Budowa drogi S-6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa S6-S11”

 • Białka Tatrzańska – rozbudowa hotelu o dodatkowe 110 pokoi

 • Kraków, ul. Żółkiewskiego – budowa oraz adaptacja istniejących poindustrialnych budynków na nowoczesne lofty (budynek A – mieszkaniowo-usługowy, budynek C – biurowy, budynek D – biurowy; łączna pow. użytkowa: 4,7 tys. m2)

 • Czeladź, ul. Grodziecka – budowa centrum handlowego (pow. najmu: ok. 5,2 tys. m2)

 • Siemianowice Śląskie, ul. Śląska – budowa budynku handlowego (pow. najmu: ok. 2 tys. m2)

 • Robakowo k. Poznania – budowa hali magazynowej o pow. ok. 21,5 tys. m2

 • Sieradz, ul. Grunwaldzka – rewitalizacja i rozbudowa galerii handlowej GALERIA SIERADZKA

 • Miechów – budowa parku handlowego o pow. ok. 3,3 tys. m2

 • Rybnik – budowa Retail Parku (pow. najmu: ok. 3,5 tys. m2)

 • Puławy –  remont i przebudowa części pomieszczeń galerii handlowej Galeria Zielona

 • Bydgoszcz, ul. Inflancka/Pilicka/Fordońska – budowa obiektu usługowo-handlowego OUTLET CENTER z terenami zewnętrznymi i zewnętrznym układem drogowym (GLA: 15,5 tys.  m2)

 • Kraków, ul. Zabłocie i Romanowicza – budowa obiektu biurowego ZABŁOCIE BUSINESS PARK (powierzchnia najmu: 11 tys. m2)

 • Łódź, ul. Milionowa – rozbudowa „Miejskiego Centrum Medycznego im. Dr K. Jonschera w Łodzi”

 • Olszowa, ul. Niemiecka – budowa hali magazynowej oraz przebudowa pomieszczeń socjalno-biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (pow. całkowita: 9,3 tys. m2)

 • Bolesławiec, ul. Jeleniogórska – budowa wielofunkcyjnego centrum handlowo – usługowego „Galeria Bolesławiec”

 • Zabłudów – budowa zakładu produkcyjnego maszyn rolniczych i komunalnych obejmującego budowę  budynku produkcyjno-biurowo-magazynowego, infrastrukturę techniczną i towarzyszącą wraz z wyposażeniem – pow. zabudowy: ponad 30,2 tys. m2

 • Zgierz, ul. Stefanii Kuropatwińskiej 3- zakup, przebudowa i modernizacja budynku byłego Kolegium Nauczycielskiego oraz wyposażenie i przystosowanie budynku do celów Kliniki Rehabilitacji

 • Kalisz, ul. Fryderyka Chopina 9 – budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków produkcyjnych na obiekt biurowo-usługowy z częścią hotelową i garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną

 • Gryfice, ul. Wojska Polskiego – budowa budynku galerii handlowej – Galeria Hosso

 • Zielona Góra, ul. Gorzowska – zakład produkcji drzewnej z użyciem nowoczesnych technologii (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)

 • Koszalin, ul. Wyzwolenia - budynek biurowo – usługowy

 • Tychy, ul. Katowicka – adaptacja budynku mieszkalnego na budynek aparthotelu,

 • Lublin, ul. Wojciechowska/Al. Kraśnicka – budynek biurowy

 • Rawa Mazowiecka, ul. Opoczyńska - budowa cynkowni

 • Myślenice - Zespół Rekreacyjny w obszarze góry Chełm na Zarabiu – stok narciarski wraz z towarzyszącą infrastrukturą

 • Olkusz, Al. Tysiąclecia 2 – rozbudowa istniejącej hali magazynowej - szerokość hali 21,0m, długość 97,4m, wysokość 11,0m

 • Olkusz, Al. Tysiąclecia 2 – budowa nowej hali magazynowej – szerokość hali  96,80m, długość 164,80m, wysokość ok. 11,0m

 • Warszawa, ul. Taneczna – budynek biurowo- usługowy

 • Szczecinek, ul. Bohaterów Warszawy - budowa budynku galerii handlowej

 • Pruszków, ul. Przejazdowa – park logistyczny

 • Kalisz, ul. Nowy Rynek – budowa Galerii Handlowej – pow. całkowita 41 tys. m2)

 • Kraków, ul. Wielicka/Jerozolimska – budynek handlowo-biurowo-hotelowy kl. A Busines Park Wielicka

 • Elbląg, ul. Stary Rynek – budowa budynku hotelowego

 • Kraków, ul. Łobzowska – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania (z funkcji mieszkalnej na funkcję hotelową)

 • Kalwaria Zebrzydowska – budowa hali magazynowej z częścią biurowo – socjalną (PUM 2, 75 tys. m2)

 • Kielce, ul. Radiowa – budowa centrum handlowo – rozrywkowego (pow. całkowita – 93,5 tys. m2, pow. najmu 36 tys. m2, ilość lokali handlowo-usługowych: 170)

 • Jelenia Góra – budowa galerii handlowo – usługowej (5 kondygnacyjny obiekt o pow. najmu ok. 7.000 m2) oraz modernizacja 6 kondygnacyjnego garażu (420 miejsc parkingowych)

 • Wrocław, ul. Wróblewskiego – budowa obiektu Afrykarium – Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZOO Wrocław 

 • Świeradów Zdrój, ul. Leśna – rozbudowa hotelu Hotel & Medi-SPA Biały Kamień  (weryfikacja nakładów)

 • Wrocław, ul. Wystawowa - budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego, wraz z częścią naziemną na poziomie terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu

 • Dąbrowa Górnicza - budowa hal produkcyjno - magazynowych o następujących parametrach: hala produkcyjno – magazynowa o pow. 3200m2, hala magazynowa o pow. 864m2 z doświetleniem w ścianie bocznej, biuro o pow. 200m2, pomieszczenia socjalne, sklep o pow. 100m2, stacja transformatorowa, drogi wew.

 • Tychy, teren KSSE - rozbudowie 2 budynków istniejącego parku logistyczno – magazynowo – produkcyjnego

 • Sopot – zagospodarowanie terenów dworca PKP oraz sąsiadujących z nimi terenów (łączna powierzchnia zabudowy wynosi 7,2 tys.m2, powierzchnia wewnętrzna 32 tys.m2); inwestycja składać się będzie z zespołu budynków biurowo – handlowo – usługowych z garażami podziemnymi, przebudową istniejących ciągów komunikacyjnych oraz placu miejskiego.

 • Janikowo – budowa hali magazynowej z częścią socjalno-biurową (ok. 35 tys. m2), zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego  wraz z drogami wewnętrznymi i placami, parkingami

 • Olsztyn, ul. Sikorskiego/Tuwima – budowa centrum usługowo – handlowo – rozrywkowego GALERIA WARMIŃSKA – pow. całkowita: 116 460. m2, pow. handlowa 41 403 m2, ilość lokali handlowo-usługowych: 170

 • Kraków, ul. Orzechowa – dokończenie budowy centrum hotelowo – konferencyjnego w standardzie 4*

 • Tczew - budowa zakładu utylizacji ścieków

 • Modernizacja oraz nadbudowa budynku szpitalnego w województwie łódzkim (powierzchnia ok 3.000 m2).

 • Budowa 2 centrów handlowych o łącznej powierzchni ok. 13tys. M2 (Centrum 1 – 2300 m2 i Centrum 2 – 11450 m2) zlokalizowanych w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Budowa zespołu hal magazynowo – produkcyjno - biurowych z zapleczem socjalnym i obiektów towarzyszących wraz z infrastrukturą techniczną w Bieruniu (w 2 etapach o łącznej powierzchni 50 tys.m2)

 • Budowa wielofunkcyjnego zespołu usługowo-biurowego z częścią handlową, z parkingiem podziemnym i naziemnym oraz miejscami postojowymi w Katowicach (powierzchnia GLA 14tys. m2)

 • Budowa biurowca klasy A o powierzchni całkowitej 39 tys. m2 i powierzchni najmu 21 tys. m2 (350 miejsc postojowych) we Wrocławiu

 • Ponadto członkowie zespołu uczestniczyli również w realizacji zadań Projekt Monitora dla budowy nowego zakładu produkcyjnego dla Lorenz Bahlsen Snack Worlds w Stanowicach koło Oławy.

 • Budowa parku naukowego o powierzchni użytkowej 4 tys. m2 w Łodzi.

 • Budowa pawilonu handlowo – usługowego  o powierzchni całkowitej 4 tys. m2 w Mrągowie.

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Nasi specjaliści dokonali wycen między innymi dla następujących przedsiębiorstw:

 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Drew-Holtz Spółka z o.o.

 • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu

 • ZZN WAM Sp. z o.o. (metoda majątkowa)

 • Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. (metoda majątkowa)

 • Agroma Kutno Sp. o.o. (metoda majątkowa)

 • PEC Jastrzębie Sp. z o.o. (metoda majątkowa)

 • MTP Sp. z o.o. (metoda majątkowa)

 • PEC SA w Kaliszu (metoda majątkowa)

 • KPEC Sp. z o .o. w Bydgoszczy(metoda majątkowa)

 • PPH Farmeta SP. z o. z siedzibą w Zegrzu Południowym

 • Fabryka Śrub i Elementów Złącznych „Nowa Orneta Sp. z oo. w Ornecie

 • Modertrans Poznań Sp. z o.o. 

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Gozdnica” Sp. o.o. w Gozdnicy 

 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „KANBUD” Sp. z o.o. w  Cielczy

 • „TERMA-DOM” Sp. o.o. w Zabrzu

 • H. Cegielski - Energocentrum Sp. z o.o. w Poznaniu 

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim

 • Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w Płocku

 • ELTRANS z siedzibą w Grodzisku Wlkp.

 • „Energetyka Cieplna – Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie

 • Zakład Gospodarki Cieplnej Sp. z o.o. w Żaganiu

 • Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Płocku

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie

 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernicach k. Płocka Sp. z o.o

 • Kraśnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Kraśniku

 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Toszku

 • TBS Koziołki Sp. z o.o. w Poznaniu

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie

 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu

 • Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Gamma sp. z o.o. (poprzednio Jarocińska Fabryka Mebli S.A.)

 

ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

NASI SPECJALIŚCI DOKONALI ANALIZ EKONOMICZNO-FINANSOWYCH MIĘDZY INNYMI DLA NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW:

 

 • H. Cegielski - Energocentrum Sp. z o.o. w Poznaniu

 • Miejski Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie

 • Zarząd Lasów Komunalnych w Poznaniu

 • Miejski Zakład Komunalny w Aleksandrowie Kujawskim

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Aleksandrowie Kujawskim

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej in Chełmek

 • Zarząd Budynków Komunalnych „Włochy” w Warszawie

 • Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej “ENWOS” Sp. z o.o.

 • Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku

 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli

 

BADANIA TECHNICZNE BUDYNKÓW I BUDOWLI (TDD), OBMIARY, INWENTARYZACJE ORAZ OKRESOWE PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Z NASZYCH USŁUG KORZYSTAŁY M.IN.:

 

 • Oddział Terenowy BAMW OT Warszawa (przegląd 5 letni Twierdzy Modlin, przegląd 5 letni obiektów budowlanych zlokalizowanych przy ul. Szwedzkiej w Warszawie)

 • BGK (przeglądy okresowe kilku budynków na terenie całego kraju o łącznej powierzchni ok. 33.000 m2 oraz przegląd 5 letni budynku biurowego o całkowitej powierzchni ok. 21.807 m2)

 • Orlen SA

 • PKP SA (przegląd 5 letni 35 obiektów inżynierskich)

 • Glas Tech S.A.

 • Howard Property Polska

 • Capital Park Sp. z o.o.

 • Globe Immo Sp. z o.o.

 • Eureag Polska I Sp. z o.o.

 • Grudnia Investments Sp. z o. o.

 • Sierra Investments Sp. z o. o.

 • PERN Przyjaźń S. A.

 • PRAT Sp. z o. o.

 • Hawthorn Sp. z o. o.

 • Shisen Investments   Sp. z o. o.

 • Morvens Investments Sp. z o. o.

 • Sąd Okręgowy w Ostrołęce

 

PROJEKTY ZAGRANICZNE

PROJEKTY ZAGRANICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ EUDECO:

 

 

TAJLANDIA

 

 • Audyt technologiczny wraz z weryfikacją założeń projektowych i kosztowych budowy wodnego parku rozrywki na teranie Królestwa Tajlandii (powierzchnia gruntu 6,4 ha, 23 wodne zjeżdżalnie, centralny basen ze sztuczną falą morską, obiekty towarzyszące: budynki administracji biurowej, SPA & Welness, jacuzzi, stawy, groty solne oraz ścianki do wspinaczki).
   

WĘGRY

 

 • Wycena projektu budowy obiektu składającego się z dwóch budynków: „Budynku Handlowego TESCO” oraz „Galerii MALL” w miejscowości Nyiregyhaza (powierzchnia gruntu 7,4 ha, powierzchnia obiektu 18 tys.m2).
 • Weryfikacja (comiesięczna) założeń finansowych zgodnych z harmonogramem rzeczowym Inwestycji polegającej na budowie fabryki produkującej pellet w miejscowości Somogytúr na terytorium Republiki Węgierskiej.
 • Wycena nieruchomości oraz maszyn i urządzeń należących do fabryki produkującej pellet w miejscowości Somogytúr na terytorium Republiki Węgierskiej.
 • Project Monitor dla budynków mieszkaniowych w Budapeszcie
   

TADŻYKISTAN

 

 • Organizacja i nadzór nad realizacją projektu budowy dwóch stref ekonomicznych połączonych ze strefami celnymi (I powierzchnia gruntu 400 ha, II -320 ha) przygotowywanych przez Rząd Republiki Tadżykistanu.
 • Organizacja procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu uboju i przetwórstwa mięsa (przygotowanie projektu, wybór GW, nadzór nad realizacją).
 • Organizacja procesu inwestycyjnego polegającego na budowie osiedla, składającego się z 78 domów jednorodzinnych (I etap - wybór GW, nadzór nad realizacją).
 • Opracowanie biznes planów niezbędnych do:
  • przygotowania wyceny projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu obsługi pojazdów, zlokalizowanego na terytorium swobodnej ekonomicznej strefy w Sughd, w prowincji Wilajet (okręg sogdyjski),
  • przygotowania wyceny projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu zakładów przetwórstwa mięsnego, zlokalizowanego na terytorium swobodnej ekonomicznej strefy w Sughd, w prowincji Wilajet (okręg sogdyjski)
  • przygotowania realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na rozpoczęciu eksploatacji kopalni bazaltu oraz budowie kompleksu przeroby bazaltu na  „rockwool”, zlokalizowanego na terytorium swobodnej ekonomicznej strefy w Sughd, w prowincji Wilajet (okręg sogdyjski).
    

FEDERACJA ROSYJSKA - REPUBLIKA KARELII

 

 • Pełnienie funkcji Project Monitora nad budową zakładu wydobycia i przerobu gabro-diabazytu i urządzeń nadbrzeżnych do załadunku wraz infrastrukturą towarzyszącą.

 • Pełnienie funkcji Project Monitora nad remontem kapitalnym, modernizacją i konserwacją autoryzowanego dealerskiego serwisowego centrum obsługi samochodów w Moskwie (budynek o powierzchni 3.112 m2 wraz z parkingiem o powierzchni 12.000 m2).

 • Nadzór inwestorski przy budowie hal magazynowych w Woroneżu na Rosji. Centrum logistyczne składające się z magazynu wysokiego składowania oraz magazynu chłodniczego z pełną infrastrukturą techniczną. Powierzchnia magazynowa wynosi 30.720 m2, powierzchnia biurowo-socjalna wynosi 2.780 m2, powierzchnia dróg i parkingów 49.900 m2.

 • Kompleksowa obsługa procesu budowlanego – budowa wielofunkcyjnego centrum logistycznego w Kazaniu. Całkowita powierzchnia inwestycji: 50.424 m2.