Oferta

Doradztwo dla inwestorów

Poszukujemy lokalizacji dla inwestycji, doradzamy w procesie zakupu nieruchomości i nie tylko

Doradztwo dla instytucji finansujących

Wyceniamy nieruchomości i ruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy i nie tylko

Doradztwo dla właścicieli nieruchomości

Wyceniamy ruchomości i nieruchomości jak również nimi zarządzamy