Aktualne projekty z zakresu nadzorów budowlanych

Aktualne projekty z zakresu nadzorów budowlanych

  • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego oraz zarządzanie BHP nad realizacją zadania pt.: „Budowa budynku apartamentowego, wielorodzinnego pod nazwą „Nautic Park Darłowo” zlokalizowanego w Darłowie przy ul. Słowiańskiej 12”
  • Nadzór inwestorski branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie hotelu sieciowego w Warszawie
  • Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego z częścią biurową i magazynową wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną zlokalizowaną we wsi Kolonia Lesznowola przy ul. Słonecznej 126

Niedawno zakończone projekty

  • Nadzór Inwestorski nad realizacją inwestycji polegającej na budowie parku handlowego Vendo Park w Kobyłce przy ul. Napoleona (2 budynki o łącznej powierzchni użytkowej 3279,83 m2)
  • Przygotowanie inwestycji, weryfikacja założeń projektowych, współpraca w zakresie zaprojektowania obiektu w formule prefabrykacji modułowej, negocjacje z Generalnym Wykonawcą zakończone podpisaniem umowy na realizację inwestycji hotelowej we Wręczy.
  • Pełnienie funkcji Kierownika budowy nad realizacją zadania pt.: Rozbudowa punktu skupu surowca zlokalizowanego w miejscowości Małachowo – Kępe
  • Nadzór Inwestorski branży budowlanej (w tym drogowej), elektrycznej i sanitarnej nad realizacją zadania: budowa trzech zespołów budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, drogami i terenami rekreacyjnymi w Zamieniu, gm. Lesznowola (powierzchnia całkowita budynków łącznie: 13 468,87 m2, powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 925 m2, 126 lokali mieszkalnych, 125 podziemnych miejsc parkingowych, 62 naziemne miejsca parkingowe)
  • I etap kompleksowej obsługi projektu inwestycyjnego polegającego na budowie condo hotelu w Olsztynie (GRI – Generalny Realizator Inwestycji w konsorcjum z 2 innymi podmiotami: wszelkie analizy przedrealizacyjne wraz z rekomendacjami, biznesplan, organizacja finansowania, Inwestor Zastępczy, sprzedaż unitów, działalność operacyjna obiektu)